Ciekawe orzecznictwo #3 - Adwokat, Prawnik, Słubice, Kostrzyn nad Odrą, Rzepin, Sulęcin, Ośno Lubuskie, Krosno Odrzańskie

Ciekawe orzecznictwo #3

Przed Państwem kolejny już wpis z serii “Ciekawe orzecznictwo”. Ten wpis porusza tematykę rozwodu i przesłanek jego orzeczenia, podziału majątku i ustalenia nierównych w nim udziałów małżonków, roszczeń o rozliczenie nakładów i wydatków na majątek wspólny, a także tematykę działu spadku i rozporządzenia udziałem w spadku.
Czytaj więcej

Powództwo opozycyjne i do kiedy jest możliwe jego wywiedzenie - Adwokat, Prawnik, Słubice, Kostrzyn nad Odrą, Rzepin, Sulęcin, Ośno Lubuskie, Krosno Odrzańskie

Powództwo opozycyjne i do kiedy jest możliwe jego wywiedzenie

Powództwo o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności (powództwo opozycyjne) stanowi merytoryczny środek obrony dłużnika przeciwko niezgodnej z prawem egzekucji, zarówno co do samej zasadności, jak i dopuszczalności egzekucji. Abstrahując od samych podstaw, na jakich można je oprzeć, pojawia się zasadnicze pytanie o to do kiedy można takie powództwo wytoczyć?
Czytaj więcej

Ciekawe orzecznictwo #2 - Adwokat, Prawnik, Słubice, Kostrzyn nad Odrą, Rzepin, Sulęcin, Ośno Lubuskie, Krosno Odrzańskie

Ciekawe orzecznictwo #2

Zapraszam do przeczytania kolejnego wpisu z serii “Ciekawe orzecznictwo”. W tym wpisie przeczytasz orzeczenia dot. m.in. zachowku i jego miarkowania oraz możliwości całkowitego pozbawienia uprawnionego możliwości dochodzenia zachowku, niektórych okoliczności niestanowiących podstawy do wytoczenia powództwa opozycyjnego, a także kwestii związanych z wypadkiem przy pracy i jego przyczynami.
Czytaj więcej

Upadłość konsumencka a jednoosobowa działalność gospodarcza - Adwokat, Prawnik, Słubice, Kostrzyn nad Odrą, Rzepin, Sulęcin, Ośno Lubuskie, Krosno Odrzańskie

Upadłość konsumencka a jednoosobowa działalność gospodarcza

W dniu 24 marca 2020 r., po półrocznym vacatio legis, w życie weszła większość przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja ta, mająca na celu uproszczenie reguł związanych z ogłoszeniem upadłości konsumenckiej oraz skrócenie czasu trwania postępowania upadłościowego, między innymi w sposób znaczący ułatwiła sytuację przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą (a więc zarejestrowaną w CEIDG) zamierzających starać się o ogłoszenie swojej upadłości.
Czytaj więcej

Ciekawe orzecznictwo #1 - Adwokat, Prawnik, Słubice, Kostrzyn nad Odrą, Rzepin, Sulęcin, Ośno Lubuskie, Krosno Odrzańskie

Ciekawe orzecznictwo #1

Dzisiejszy wpis rozpoczyna cykl postów, w których będę prezentował, z mojej perspektywy, ciekawe orzeczenia wydane w sprawach karnych, cywilnych lub sądowoadministracyjnych, poruszające przy tym częstokroć dość nieoczywiste i nietypowe kwestie. W przypadku chęci uzyskania dodatkowej, bardziej szczegółowej analizy konkretnego przypadku, zahaczającego o poruszoną w poniższych orzeczeniach problematykę, zapraszam do kontaktu z Kancelarią.
Czytaj więcej

Niezapewnienie wszystkim członkom wspólnoty mieszkaniowej udziału w głosowaniu nad uchwałą w trybie indywidualnego zbierania głosów a możliwość uchylenia uchwały - Adwokat, Prawnik, Słubice, Kostrzyn nad Odrą, Rzepin, Sulęcin, Ośno Lubuskie, Krosno Odrzańskie

Głosowanie indywidualne a uchylenie uchwały wspólnoty mieszkaniowej

„Czy niezapewnienie wszystkim właścicielom udziału w głosowaniu nad uchwałą członków wspólnoty mieszkaniowej w trybie indywidualnego zbierania głosów, wyrażającą zgodę na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu, narusza przepisy art. 23 ust. 1 i 2 w zw. z art. 6 zdanie pierwsze i art. 27 ustawy z 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz.737) w taki sposób, że uchwały tej nie można uznać za podjętą przez ogół właścicieli?”
Czytaj więcej

Odszkodowanie za pogorszenie się stanu rzeczy najętej przed zakończeniem najmu - Adwokat, Prawnik, Słubice, Kostrzyn nad Odrą, Rzepin, Sulęcin, Ośno Lubuskie, Krosno Odrzańskie

Odszkodowanie za pogorszenie się stanu rzeczy najętej przed końcem najmu

Zgodnie z art. 666 § 1 KC „Najemca powinien przez czas trwania najmu używać rzeczy najętej w sposób w umowie określony, a gdy umowa nie określa sposobu używania – w sposób odpowiadający właściwościom i przeznaczeniu rzeczy”. Przepis art. 675 § 1 KC wskazuje z kolei, że „Po zakończeniu najmu najemca obowiązany jest zwrócić rzecz w stanie nie pogorszonym; jednakże nie ponosi odpowiedzialności za zużycie rzeczy będące następstwem prawidłowego używania”. Podstawową sankcją naruszenia obowiązków uregulowanych w tych przepisach jest możliwość wypowiedzenia umowy bez zachowania terminów wypowiedzenia przez wynajmującego (jako sankcja za naruszenie przez najemcę obowiązków mających wyraz w art. 666 KC), a ponadto prawo dochodzenia przez wynajmującego od najemcy odszkodowania na zasadach ogólnych. Abstrahując od samej podstawy odpowiedzialności odszkodowawczej najemcy, którą są w tych wypadkach przepisy art. 471 KC i następne, rysuje się na tym tle jednak zasadnicze pytanie o moment, w którym wynajmujący staje się uprawniony do dochodzenia odszkodowania od najemcy. Czy wynajmujący uprawniony będzie do dochodzenia odszkodowania dopiero po zakończeniu stosunku najmu, czy też może dochodzić odszkodowania jeszcze przed jego zakończeniem?
Czytaj więcej

Ważna informacja dla klientów - Adwokat Słubice, Kostrzyn nad Odrą, Rzepin, Ośno Lubuskie, Sulęcin, Krosno Odrzańskie, Gorzów Wlkp. - internet, online

Ważna informacja dla Klientów

Drodzy Klienci!

W związku z narastającym zagrożeniem epidemiologicznym i koniecznością podjęcia dodatkowych wzmożonych środków ostrożności, a także wobec wprowadzenia na terenie Polski stanu epidemii i ograniczeń w przemieszczaniu się, uprzejmie informuję, iż Kancelaria co najmniej do połowy kwietnia 2020 r. przechodzi na tryb pracy zdalnej, natomiast siedziba Kancelarii pozostanie przez ten czas fizycznie zamknięta. Wobec tego co do zasady nie będzie możliwe osobiste spotkanie z adwokatem i co za tym idzie osobiste świadczenie usług prawnych przez adwokata. Jednocześnie przypominam, iż kontaktować się z prawnikiem i korzystać z usług Kancelarii można także za pośrednictwem Internetu. Zachęcam zatem w obecnym czasie do korzystania z pomocy prawnej w ten właśnie sposób.
Czytaj więcej

Odsetki od kosztów procesu - Adwokat Słubice, Kostrzyn nad Odrą, Rzepin, Sulęcin, Ośno Lubuskie, Krosno Odrzańskie

Odsetki od kosztów procesu

Dotychczas strona przegrywająca postępowanie cywilne mogła być obciążona odsetkami naliczanymi tylko od kwoty roszczenia głównego. Zasądzony zwrot kosztów procesu należał się natomiast zawsze w stałej z góry określonej wysokości, bez względu na to po jakim czasie nastąpiłby faktycznie ten zwrot. Brakowało bowiem podstawy prawnej do zasądzenia odsetek od kosztów procesu. Zmieniło się to jednak w wyniku wprowadzonej w życie z dniem 7 listopada 2019 roku nowelizacji procedury cywilnej.
Czytaj więcej

Naruszenie dóbr osobistych przez mass media a właściwość miejscowa sądu - Adwokat Andrzej Mokrzycki - Słubice, Rzepin, Kostrzyn nad Odrą

Naruszenie dóbr osobistych poprzez mass media a właściwość miejscowa sądu

W wyniku wejścia w życie w dniu 7 listopada 2019 r. ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, znowelizowane zostały również przepisy dotyczące właściwości miejscowej przemiennej sądu. Jedną z tych zmian jest zmiana dotycząca właściwości miejscowej przemiennej sądu przy powództwie o ochronę dóbr osobistych naruszonych poprzez środki masowego przekazu.
Czytaj więcej

Ta strona internetowa używa ciasteczek (plików cookies), dzięki którym może ona działać lepiej. Przestrzegamy także RODO.

FORMULARZ KONTAKTOWY