Ciekawe orzecznictwo #3

Ciekawe orzecznictwo #3 - Adwokat, Prawnik, Słubice, Kostrzyn nad Odrą, Rzepin, Sulęcin, Ośno Lubuskie, Krosno Odrzańskie

Przed Państwem kolejny już wpis z serii “Ciekawe orzecznictwo”. Ten wpis porusza tematykę rozwodu i przesłanek jego orzeczenia, podziału majątku i ustalenia nierównych w nim udziałów małżonków, roszczeń o rozliczenie nakładów i wydatków na majątek wspólny, a także tematykę działu spadku i rozporządzenia udziałem w spadku.

Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 5 grudnia 2002 r., III CKU 47/98

„W razie ustalenia istnienia materialnoprawnych przesłanek orzeczenia rozwodu (art. 56 KRO) nie mają – dla uwzględnienia powództwa – znaczenia motywy, które skłoniły powoda do wytoczenia powództwa (np. “ucieczka” przed wierzycielami pozwanego).”

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 8 kwietnia 2010 r., I ACa 83/10

„Z zasady w interesie dziecka leży, aby wychowywało się w rodzinie, w której prawidłowo realizowane są funkcje ojca i matki, w tym aby nie było rozłączone z żadnym z rodziców, chodzi jednak o rodzinę faktycznie funkcjonującą, a nie tylko utrzymywaną formalnie przez prawo. Dla zastosowania art. 56 § 2 zd. 1 k.r.o. trzeba odpowiedzieć na pytanie dlaczego utrzymywanie martwego małżeństwa służy dobru dziecka.”

Postanowienie Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 13 grudnia 2018 r., V CSK 565/17

„Konieczną przesłanką dopuszczalności ustalenia nierównych udziałów jest wykazanie, że za takim rozstrzygnięciem przemawiają ważne powody, oceniane przez wzgląd na zasady współżycia społecznego, bo otrzymanie przez jednego z małżonków korzyści z tej części majątku wspólnego, do której powstania on się nie przyczynił, pozostawałoby w sprzeczności z tymi zasadami. Nie jest możliwe zdefiniowanie pojęcia „ważnych powodów”; o tym w konkretnej sprawie decyduje całokształt okoliczności. Ważnym powodem jest w szczególności naganne postępowanie małżonka, przeciwko któremu jest skierowane żądanie ustalenia nierównych udziałów, polegające na tym, że w sposób rażący lub uporczywy nie przyczyniał się on do powstania dorobku stosownie do sił i możliwości zarobkowych.”

Postanowienie Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 25 czerwca 2015 r., V CSK 561/14

„Spór, którego przedmiotem są roszczenia o rozliczenie nakładów i wydatków na majątek wspólny, powinien być rozpatrzony w postępowaniu procesowym, ponieważ tego rodzaju roszczenia podlegają rozstrzygnięciu w postępowaniu nieprocesowym tylko wtedy, kiedy dochodzone są w ramach postępowania o podział majątku wspólnego.”

Postanowienie Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 27 września 2017 r., V CSK 50/17

„Dyspozycja przez spadkodawcę wkładem zgromadzonym na rachunku bankowym na rzecz określonych osób na wypadek śmierci (art. 56 ust. 1 Prawa bankowego) należy do czynności prawnych o charakterze darmowym w rozumieniu art. 1039 § 1 KC.”

Postanowienie Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 1 czerwca 2000 r., I CKN 274/00

„Przepis art. 1036 KC reguluje rozporządzenie udziałem w konkretnym przedmiocie należącym do spadku. Do zbycia udziału spadkowego znajduje natomiast zastosowanie art. 1051 KC.”

Ta strona internetowa używa ciasteczek (plików cookies), dzięki którym może ona działać lepiej. Przestrzegamy także RODO.

FORMULARZ KONTAKTOWY