PORADA PRAWNA PRZEZ INTERNET

Kancelaria Adwokacka świadczy również usługi prawne przez Internet, które mogą polegać w szczególności na uzyskaniu porady lub opinii prawnej, opracowaniu projektu umowy lub pisma procesowego bez konieczności osobistego spotkania się z adwokatem.

Kancelaria zapewnia przy tym odpowiednie zabezpieczenia służące zachowaniu poufności przekazywanych informacji. Przekazane do Kancelarii informacje objęte są tajemnicą adwokacką i nigdy nie zostaną ujawnione.

 

Zapoznaj się z regulaminem usługi:
Regulamin

 

Uzyskanie porady prawnej przez Internet wymaga by (w skrócie):
  1. Przesłać adwokatowi wiadomość e-mail zawierającą opis problemu prawnego na adres: porada.przez.internet@mokrzycki.com.pl lub skorzystać z formularza kontaktowego zamieszczonego poniżej.
  2. Oczekiwać na zwrotną wiadomość e-mail potwierdzającą odebranie zapytania przez Kancelarię wraz z zaproponowaną ceną za zleconą usługę oraz szacowanym terminem realizacji usługi.
  3. Uiścić zapłatę za zamówioną usługę prawną w terminie wynikającym z regulaminu.
  4. Po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Kancelarii, oczekiwać na odpowiedź na przedstawione zapytanie.

 

W przypadku gdyby Klient zdecydowałby się powierzyć Kancelarii swoją sprawę, opłata uiszczona za usługę prawną realizowaną przez Internet będzie w stosownej części podlegać zaliczeniu na poczet wynagrodzenia za prowadzenie sprawy, pod warunkiem, że usługa prawna zrealizowana przez Internet oraz zlecana sprawa pozostają w merytorycznym i faktycznym związku.

W przypadku jednak, gdy zapytanie dotyczyć będzie sytuacji, w której konieczne okaże się dostarczenie jeszcze innych dokumentów przez Klienta lub udzielenia przez niego dalszych szczegółowych wyjaśnień, termin realizacji usługi zacznie biec od chwili dokonania tychże czynności przez Klienta.

 

FORMULARZ KONTAKTOWY

Wypełniając poniższy formularz kontaktowy postaraj się opisać swój problem prawny jak najdokładniej. Ułatwi to adwokatowi udzielenie Ci możliwie najpełniejszej pomocy prawnej.

Jeżeli chcesz przesłać adwokatowi określone dokumenty, załącz je wysyłając do adwokata zwykły e-mail.