Upadłość konsumencka a jednoosobowa działalność gospodarcza

Upadłość konsumencka a jednoosobowa działalność gospodarcza - Adwokat, Prawnik, Słubice, Kostrzyn nad Odrą, Rzepin, Sulęcin, Ośno Lubuskie, Krosno Odrzańskie

W dniu 24 marca 2020 r., po półrocznym vacatio legis, w życie weszła większość przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja ta, mająca na celu uproszczenie reguł związanych z ogłoszeniem upadłości konsumenckiej oraz skrócenie czasu trwania postępowania upadłościowego, między innymi w sposób znaczący ułatwiła sytuację przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą (a więc zarejestrowaną w CEIDG) zamierzających starać się o ogłoszenie swojej upadłości.

Sytuacja przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą chcących ogłosić swoją upadłość i tym samym się oddłużyć polepszyła się na skutek wspomnianej nowelizacji ze względu na to, że zrównuje ona sytuację osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą z sytuacją osób fizycznych, które takiej działalności nie prowadzą, w związku z czym jedni i drudzy mogą na tych samych zasadach starać się o ogłoszenie swojej upadłości w szybszym, mniej sformalizowanym i wiążącym się z mniejszymi kosztami upadłościowym postępowaniu „konsumenckim”.

Dotychczas, co prawda ogłoszenie upadłości konsumenckiej przez przedsiębiorcę po zaprzestaniu przez niego prowadzenia działalności gospodarczej było możliwe, ale aby przedsiębiorca mógł to zrobić, abstrahując od spełnienia pozostałych przesłanek ogólnych do ogłoszenia upadłości, musiał on wcześniej wywiązać się w ciągu 14 dni od momentu kiedy stał się niewypłacalny (a więc od momentu kiedy utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, gdzie domniemywa się, że dłużnik utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, jeżeli opóźnienie w wykonaniu zobowiązań pieniężnych przekracza trzy miesiące) z obowiązku złożenia wniosku o upadłość przedsiębiorstwa lub musiało upłynąć 10 lat od momentu kiedy wniosek taki należało złożyć.

W efekcie niezbyt często i nielicznym przedsiębiorcom udawało się skutecznie oddłużyć.

Obecnie jednak, w wyniku nowelizacji, przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą może ogłosić upadłość konsumencką już następnego dnia po wyrejestrowaniu działalności gospodarczej z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), bez względu na to, czy złożył w terminie wniosek o upadłość swojego przedsiębiorstwa. Ustawodawca bowiem zrezygnował względem przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą z tego wymogu i przeto z traktowania ich w sposób bardziej restrykcyjny niż zwykłych konsumentów.

W ten sposób przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą podlegać będzie identycznemu procesowi oddłużenia jak zwykły konsument.

Ta strona internetowa używa ciasteczek (plików cookies), dzięki którym może ona działać lepiej. Przestrzegamy także RODO.

FORMULARZ KONTAKTOWY