POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI

Kancelaria Adwokacka Adwokata Andrzeja Mokrzyckiego dokłada wszelkich starań by chronić dane osobowe Klientów oraz innych osób, których danych osobowych Kancelaria jest administratorem, przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem i szanować prywatność każdego Klienta oraz innych osób, których danych osobowych Kancelaria jest administratorem.

Polityka bezpieczeństwa informacji została sporządzona w celu wykazania, że dane osobowe są przetwarzane i zabezpieczone zgodnie z wymogami prawa, dotyczącymi zasad przetwarzania i zabezpieczenia danych w Kancelarii, w tym z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

Polityka bezpieczeństwa informacji określa zasady przetwarzana i ochrony danych osobowych Klientów oraz innych osób, których danych osobowych Kancelaria jest administratorem przez Kancelarię. W Polityce bezpieczeństwa informacji uregulowano rodzaje danych osobowych gromadzonych przez Kancelarię, sposób wykorzystania tych danych, prawa Klientów oraz innych osób, których danych osobowych Kancelaria jest administratorem, kategorie podmiotów, którym dane są udostępniane. Polityka bezpieczeństwa informacji określa również środki ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych oraz sposób kontaktu w sprawie realizacji praw Klientów oraz innych osób, których danych osobowych Kancelaria jest administratorem stosowanych przez Kancelarię środków i metod ochrony danych osobowych.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z POLITYKĄ BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI:
Polityka bezpieczeństwa informacji

 

Z POLITYKĄ CIASTECZEK (COOKIES) ZAPOZNASZ SIĘ TUTAJ:
Polityka ciasteczek