Śmierć obdarowanego po odwołaniu darowizny

Śmierć obdarowanego po odwołaniu darowizny - Adwokat, Prawnik, Słubice, Kostrzyn nad Odrą, Rzepin, Sulęcin, Ośno Lubuskie, Krosno Odrzańskie

Zgodnie z art. 900 Kodeksu cywilnego „Odwołanie darowizny następuje przez oświadczenie złożone obdarowanemu na piśmie”. Przyczyną odwołania darowizny może być wyłącznie rażąca niewdzięczność obdarowanego, a nie jakichkolwiek innych osób, nawet jego spadkobierców. Stąd też nie jest możliwe odwołanie darowizny po śmierci obdarowanego poprzez oświadczenie złożone tymże innym osobom niż sam obdarowany, nawet gdyby mieli być to jego spadkobiercy, a termin na złożenie oświadczenia o odwołaniu darowizny jeszcze nie upłynął. Co jednak w sytuacji gdy oświadczenie o odwołaniu darowizny zostało złożone bezpośrednio obdarowanemu jeszcze przed jego śmiercią?

Istotny pogląd z punktu widzenia udzielenia odpowiedzi na to pytanie wyraził Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 7 listopada 2002 r. w sprawie o sygnaturze akt II CKN 1395/00. Tamże Sąd Najwyższy wskazał, iż jako że dziedziczenie obejmuje ogół praw i obowiązków majątkowych zmarłego, to „w sytuacji, w której oświadczenie o odwołaniu darowizny dochodzi do wiadomości obdarowanego za jego życia, do spadku po nim wchodzi odpowiadający roszczeniu darczyńcy obowiązek zwrotu przedmiotu darowizny”.

Dlatego też w sytuacji gdy oświadczenie o odwołaniu darowizny zostało skutecznie złożone bezpośrednio obdarowanemu jeszcze przed jego śmiercią, jego następcy prawni – spadkobiercy – będą mogli zostać pozwani przez darczyńcę, który odwołał darowiznę, celem dochodzenia przez niego od następców prawnych obdarowanego zwrotu przedmiotu darowizny przed sądem.

Podobnie rzecz mieć będzie się kiedy śmierć obdarowanego nastąpiła już po tym gdy postępowanie sądowe w przedmiocie odwołania darowizny zostało przeciwko obdarowanemu wszczęte a pozew został mu doręczony. W takim przypadku, kiedy śmierć obdarowanego, będącego pozwanym w sprawie sądowej o odwołanie darowizny (zobowiązanie do złożenia oświadczenia woli), nastąpiła w trakcie sprawy o odwołanie darowizny, sąd zobligowany będzie z urzędu zawiesić postępowanie o odwołanie darowizny do czasu wyłonienia w odrębnym postępowaniu (lub przed notariuszem) kręgu spadkobierców zmarłego pozwanego obdarowanego, którzy stanowić będą następców procesowych zmarłej strony toczącego się postępowania. Następstwo procesowe polegać będzie zaś w tym przypadku na tym, że spadkobiercy zmarłego obdarowanego, którzy wstąpili w ogół jego praw i obowiązków stając się jego następcami prawnymi, jednocześnie w jego miejsce wstąpią do trwającego już procesu o odwołanie darowizny, a sama sprawa sądowa, już przeciwko nim, nie będzie prowadzona od nowa, lecz będzie kontynuowana, a oni sami dotknięci będą skutkami wszystkich czynności podjętych przed sądem, których dokonał pozwany obdarowany, a także tych czynności procesowych, które dokonane zostały wobec pozwanego obdarowanego oraz nie będą rzeczeni spadkobiercy (następcy procesowi) posiadać uprawnienia do żądania powtórzenia żadnej z tych czynności.

Ta strona internetowa używa ciasteczek (plików cookies), dzięki którym może ona działać lepiej. Przestrzegamy także RODO.

FORMULARZ KONTAKTOWY