Punkty karne a konieczność pouczenia sprawcy wykroczenia

Punkty karne a konieczność pouczenia sprawcy wykroczenia

W przypadku wykroczenia drogowego należy liczyć się z ewentualnością ukarania i punktami karnymi. Powstaje jednak wątpliwość czy w sprawach o wpis punktów karnych do ewidencji, policja powinna stosować przepisy kodeksu postępowania administracyjnego, a co za tym idzie czy wpis i wykreślenie z ewidencji odbywa się w toku postępowania administracyjnego, do którego mają zastosowanie zasada informowania stron i zasada czynnego udziału strony. Zatem pytanie także czy brak pouczenia sprawcy wykroczenia o tym, iż w razie skazania otrzyma on punkty karne, przesądza o wadliwości wpisu punktów karnych do ewidencji?

Takimi zagadnieniami zajmował się Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku, który w wyroku z dn. 21.02.2019 r. w sprawie o sygn. akt III SA/Gd 828/18 niestety dla kierowców wypowiedział się negatywnie w powyższych kwestiach. Sąd ten uznał, iż cyt. „czynności wpisu do ewidencji i jego wykreślenia z ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego , dalej zwanej “ewidencją”, nie są podejmowane w toku postępowania administracyjnego”, a także iż cyt. „nie podlegają ocenie (…) sądu zachowania funkcjonariuszy Policji podczas kontroli na drodze czy też podczas innych sytuacji stwierdzenia przez nich naruszenia przez kierowcę przepisów ruchu drogowego. Nie podlegają takiej kontroli także czynności faktyczne dotyczące udzielania (bądź nie udzielania) przez nich informacji czy pouczeń danemu kierowcy, w tym dotyczące także wpisu do ewidencji”.

Wobec powyższego w razie ukarania za wykroczenie dla wpisu punktów karnych nie jest w żaden sposób istotna kwestia pouczenia dotyczącego punktów karnych i jego prawidłowości lub jego braku.

Ta strona internetowa używa ciasteczek (plików cookies), dzięki którym może ona działać lepiej. Przestrzegamy także RODO.

FORMULARZ KONTAKTOWY