PRAWO GOSPODARCZE

Kancelaria Adwokacka adwokata Andrzeja Mokrzyckiego świadczy zarówno doraźną, jak i stałą szeroko pojętą obsługę prawną przedsiębiorców, ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorców działających w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej. Poniżej znajduje się przykładowy katalog możliwych spraw do zrealizowania na rzecz przedsiębiorcy sprawy. Zakres usług oraz możliwych pól współpracy z przedsiębiorcami pokrywa się także w większości z wymienionym zakresem usług w zakładce prawo cywilne.

 

Usługi adwokackie z zakresu prawa gospodarczego i handlowego
 • sprawy o wykonanie, zmianę, rozwiązanie oraz stwierdzenie nieważności umów zawartych pomiędzy przedsiębiorcami;
 • sprawy o podział majątku wspólnego wspólników spółki cywilnej;
 • sprawy o zapłatę między przedsiębiorcami;
 • analiza i tworzenie umów, w tym umów spółek prawa cywilnego i handlowego oraz regulaminów;
 • sprawy związane ze zwalczaniem nieuczciwej konkurencji i sprawy o roszczenia z tym związane;
 • sprawy dotyczące roszczeń wynikających ze stosunku spółki cywilnej oraz spółek prawa handlowego (spółki jawnej, partnerskiej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej, z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjnej)
 • zaskarżanie i sprawy związane z zaskarżaniem do sądu uchwał organów spółek prawa handlowego;
 • sprawy o rozwiązanie spółki;
 • sprawy o stwierdzenie nieważności uchwały;
 • sprawy o uchylenie uchwały;
 • sprawy związane z dochodzeniem roszczeń od organów spółek prawa handlowego;
 • doradztwo prawne dotyczące zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej;
 • stała obsługa prawna;
 • pomoc prawna w odzyskiwaniu należności oraz reprezentacja przed organami egzekucyjnymi;
 • sporządzanie opinii prawnych.

 

Jeżeli na stronie internetowej nie znalazłeś informacji czy Kancelaria prowadzi sprawy dotyczące sytuacji w jakiej się znalazłeś, zapraszam do kontaktu z adwokatem. Na stronie internetowej prezentowana jest tylko część zakresu możliwych do zrealizowania usług. Kancelaria adwokacka adwokata Andrzeja Mokrzyckiego prowadzi kompleksową obsługę prawną podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych. Zapraszam do kontaktu w celu uzyskania szerszych informacji na temat zakresu usług Kancelarii i zasięgnięcia informacji na temat tego, czy możliwe jest udzielenie Ci przez Kancelarię pomocy prawnej w Twojej sprawie.

 

ZASTRZEŻENIE

Treści i publikacje dostępne na stronie www.mokrzycki.com.pl nie stanowią porady prawnej i jej nigdy nie zastąpią.

Adwokat nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody lub straty (pośrednie, bezpośrednie lub gospodarcze), powstałe w związku z jakimkolwiek wykorzystaniem lub posłużeniem się treści zamieszczonych lub opublikowanych na niniejszej stronie internetowej Kancelarii. Każdorazowo, osoby zainteresowane uzyskaniem informacji związanych z treściami zawartymi na stronie internetowej Kancelarii Adwokackiej Adwokata Andrzeja Mokrzyckiego powinny zasięgnąć, uwzględniającej specyfikę danej sprawy, porady adwokata.