Rodzina zastępcza a reprezentacja dziecka

Reprezentacja dziecka w przypadku ustanowienia rodziny zastępczej

Wobec brzmienia art. 98 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, rodzice są przedstawicielami ustawowymi dziecka pozostającego pod ich władzą rodzicielską. Dziecko aż do uzyskania pełnoletniości podlega władzy rodzicielskiej albo opiece prawnej innej niż rodzice osoby, którzy (rodzice lub opiekunowie prawni) z reguły reprezentują dziecko we wszelkich sprawach natury sądowej oraz administracyjnej. Z reguły, gdyż w przypadku kiedy żadne z rodziców nie może reprezentować dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską, reprezentuje je kurator ustanowiony przez sąd opiekuńczy. Władza rodzicielska może być przy tym z różnych powodów odebrana rodzicom. Te same zasady tyczą się opiekunów prawnych. Co jednak gdy władza rodzicielska nie została rodzicom odebrana, natomiast dziecko umieszczone zostało w rodzinie zastępczej?

Przede wszystkim w ramach wyjaśnienia czym jest rodzina zastępcza, powiedzieć należy, iż rodzina zastępcza jest rodzajem pieczy nad dzieckiem, która nie wymaga dla skuteczności jej ustanowienia pozbawienia władzy rodzicielskiej biologicznych rodziców małoletniego. Dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej może być zatem nadal prawnie i skutecznie reprezentowane przez swoich biologicznych rodziców, a nie przez rodzinę zastępczą, w której zostało umieszczone na mocy orzeczenia sądu opiekuńczego. Rodzina zastępcza w takim wypadku funkcjonuje bowiem nie jako opiekun prawny ale jako opiekun faktyczny.

„W przypadku ustanowienia rodziny zastępczej dla małoletniego, bez pozbawienia władzy rodzicielskiej jego biologicznych rodziców, jest ono nadal reprezentowane w postępowaniu przez rodziców, nie zaś rodziców rodziny zastępczej, w której zostało czasowo umieszczone” (wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z 13.12.2007 r., sygn. akt III SA/Gd 369/07).

Ta strona internetowa używa ciasteczek (plików cookies), dzięki którym może ona działać lepiej. Przestrzegamy także RODO.

FORMULARZ KONTAKTOWY