PRAWO RODZINNE

Kancelaria Adwokacka adwokata Andrzeja Mokrzyckiego zajmuje się obsługą klientów w zakresie prawa rodzinnego i opiekuńczego, w sprawach rodzinnych i opiekuńczych, o charakterze zarówno majątkowym, jak i niemajątkowym, jak też spraw dotyczących dzieci – zarówno na etapie polubownego załatwiania sprawy, odnośnie sporządzania pism, jak i w postępowaniu przed sądem.

 

Rozwód i separacja
 • pozwy i sprawy o rozwód – bez orzekania o winie lub z winy jednego z małżonków, bądź z winy obu małżonków;
 • pozwy i sprawy o rozwód w Polsce w przypadku zamieszkiwania przez małżonków za granicą;
 • odpowiedź na pozew o rozwód;
 • zabezpieczenie alimentów oraz kontaktów z dzieckiem na czas trwania procesu;
 • pomoc w uzyskaniu orzeczenia o sposobie korzystania z mieszkania przez czas wspólnego w nim zamieszkiwania rozwiedzionych małżonków;
 • pomoc w uzyskaniu orzeczenia eksmisji wobec małżonka, gdy ten swym rażąco nagannym postępowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie;
 • zabezpieczenie kosztów utrzymania;
 • sprawy o separację.

 

Alimenty
 • pozwy o zasądzenie alimentów, zmianę wysokości alimentów (obniżenie, podwyższenie) oraz wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego;
 • sprawy dotyczące roszczeń alimentacyjnych dzieci względem rodziców, a także alimentów od dzieci na rodziców;
 • sprawy dotyczące alimentów pomiędzy dalszymi krewnymi i przysposobionymi;
 • zabezpieczenie roszczenia alimentacyjnego;
 • pomoc uprawnionym w wykazaniu i dowiedzeniu słuszności roszczeń alimentacyjnych;
 • obrona zobowiązanych przed niesłusznymi roszczeniami alimentacyjnymi uprawnionych i pomoc w wykazaniu oraz dowiedzeniu braku uprawnień do domagania się alimentów po stronie osoby występującej o alimenty;
 • reprezentacja stron przed sądem.

 

Rozdzielność majątkowa i podział majątku
 • sprawy o zniesienie wspólności majątkowej małżeńskiej;
 • sprawy o podział majątku wspólnego;
 • sprawy o ustalenie nierównych udziałów w majątku wspólnym;
 • sprawy o zezwolenie na dokonywanie czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu majątkiem wspólnym;
 • sprawy o wyłączenie odpowiedzialności za zobowiązania finansowe małżonka;
 • sprawy o rozliczenie wspólnych kredytów spłaconych po rozwodzie albo po zniesieniu wspólności majątkowej;
 • sprawy o rozliczenie nakładów z majątku wspólnego na majątek osobisty;
 • sprawy o rozliczenie nakładów z majątku osobistego na majątek wspólny.

 

Sprawy ze stosunków między rodzicami a dziećmi oraz opieki i kurateli
 • sprawy z zakresu władzy rodzicielskiej;
 • sprawy z zakresu kontaktów rodziców z dziećmi;
 • sprawy o ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa;
 • sprawy dotyczące roszczeń alimentacyjnych w związku z ustaleniem ojcostwa;
 • sprawy o dochodzenie od ojca dziecka wydatków matki dziecka związanych z ciążą i porodem;
 • sprawy o uznanie dziecka i unieważnienie dokonanego uznania dziecka;
 • sprawy dotyczące majątku dziecka i majątku osoby ubezwłasnowolnionej;
 • sprawy dotyczące wyrażenia zgody przez sąd na dysponowanie majątkiem dziecka albo osoby ubezwłasnowolnionej;
 • sprawy o ubezwłasnowolnienie całkowite lub częściowe.

 

Jeżeli na stronie internetowej nie znalazłeś informacji czy Kancelaria prowadzi sprawy dotyczące sytuacji w jakiej się znalazłeś, zapraszam do kontaktu z adwokatem. Na stronie internetowej prezentowana jest tylko część zakresu możliwych do zrealizowania usług. Kancelaria Adwokacka adwokata Andrzeja Mokrzyckiego prowadzi kompleksową obsługę prawną podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych. Zapraszam do kontaktu w celu uzyskania szerszych informacji na temat zakresu usług Kancelarii i zasięgnięcia informacji na temat tego, czy możliwe jest udzielenie Ci przez Kancelarię pomocy prawnej w Twojej sprawie.

 

ZASTRZEŻENIE

Treści i publikacje dostępne na stronie www.mokrzycki.com.pl nie stanowią porady prawnej i jej nigdy nie zastąpią.

Adwokat nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody lub straty (pośrednie, bezpośrednie lub gospodarcze), powstałe w związku z jakimkolwiek wykorzystaniem lub posłużeniem się treści zamieszczonych lub opublikowanych na niniejszej stronie internetowej Kancelarii. Każdorazowo, osoby zainteresowane uzyskaniem informacji związanych z treściami zawartymi na stronie internetowej Kancelarii Adwokackiej Adwokata Andrzeja Mokrzyckiego powinny zasięgnąć, uwzględniającej specyfikę danej sprawy, porady adwokata.