PRAWO PRACY

Kancelaria adwokata Andrzeja Mokrzyckiego udziela pomocy prawnej pracownikom i pracodawcom oraz reprezentuje ich w postępowaniach przed sądami. Także w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych.

 

W zakresie usług związanych z prawem pracy adwokat między innymi:
 • udziela porad prawnych, wyjaśniając przepisy prawa pracy i specyfikę spraw pracowniczych;
 • opiniuje dokumenty, w tym umowy o pracę;
 • wyjaśnia zasady prawa pracy obowiązujące obie strony stosunku pracy oraz prawa pracownika;
 • wyjaśnia zasady odpowiedzialności materialnej pracowników;
 • projektuje oraz redaguje umowy pracodawcy z pracownikiem jak np. umowy o zakazie konkurencji lub umowy o podnoszenie przez pracownika kwalifikacji zawodowych.

 

Kancelaria Adwokacka Adwokata Andrzeja Mokrzyckiego pomaga także w sprawach związanych z relacjami na linii pracownik – pracodawca (sprawy pracownicze i pozostałe), między innymi:
 • sprawy związane z wynagrodzeniem za pracę i przywróceniem do pracy oraz niesłusznym zwolnieniem i wypowiedzeniem umowy o pracę m.in. odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę, a także od oświadczenia pracodawcy o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia; pozew o przywrócenie do pracy;
 • sprawy związane z odszkodowaniem z tytułu zakazu konkurencji;
 • sprawy związane ze zwolnieniem dyscyplinarnym pracownika;
 • obsługa podmiotów gospodarczych w zakresie prawa pracy;
 • sprawy związane z mobbingiem i dyskryminacją;
 • sprawy związane z ustaleniem stosunku pracy;
 • sprawy związane z przywróceniem do pracy;
 • sprawy związane z odszkodowaniem;
 • sprawy związane z nadgodzinami;
 • sprawy związane z wypadkami przy pracy;
 • sprawy związane ze sprostowaniem świadectwa pracy;
 • sprawy związane z zakazem konkurencji;
 • sprawy związane z odpowiedzialnością materialną pracowników;
 • sprawy dotyczące wypłaty zaległego wynagrodzenia, diet, ryczałtów kierowców;
 • sprawy związane z podnoszeniem przez pracownika kwalifikacji zawodowych;
 • sprawy związane ze stosowaniem przez pracodawcę monitoringu.

 

Adwokat Andrzej Mokrzycki świadczy także pomoc prawną z zakresu ubezpieczeń społecznych w między innymi takich sprawach jak:
 • sporządzanie odwołań od decyzji organów rentowych i innych organów administracji;
 • sprawy o podleganie ubezpieczeniom społecznym;
 • sprawy o świadczenia z ubezpieczeń społecznych;
 • sprawy o ustalenie prawa do emerytury, renty;
 • sprawy o zasiłek chorobowy, macierzyński, wyrównawczy, opiekuńczy i świadczenie rehabilitacyjne;
 • reprezentacja ubezpieczonych przed ZUS, sądami powszechnymi i innymi organami adminstracyjnymi w sprawach z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych.

 

Jeżeli na stronie internetowej nie znalazłeś informacji czy Kancelaria prowadzi sprawy dotyczące sytuacji w jakiej się znalazłeś, zapraszam do kontaktu z adwokatem. Na stronie internetowej prezentowana jest tylko część zakresu możliwych do zrealizowania usług. Kancelaria Adwokacka adwokata Andrzeja Mokrzyckiego prowadzi kompleksową obsługę prawną podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych. Zapraszam do kontaktu w celu uzyskania szerszych informacji na temat zakresu usług Kancelarii i zasięgnięcia informacji na temat tego, czy możliwe jest udzielenie Ci przez Kancelarię pomocy prawnej w Twojej sprawie.

 

ZASTRZEŻENIE

Treści i publikacje dostępne na stronie www.mokrzycki.com.pl nie stanowią porady prawnej i jej nigdy nie zastąpią.

Adwokat nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody lub straty (pośrednie, bezpośrednie lub gospodarcze), powstałe w związku z jakimkolwiek wykorzystaniem lub posłużeniem się treści zamieszczonych lub opublikowanych na niniejszej stronie internetowej Kancelarii. Każdorazowo, osoby zainteresowane uzyskaniem informacji związanych z treściami zawartymi na stronie internetowej Kancelarii Adwokackiej Adwokata Andrzeja Mokrzyckiego powinny zasięgnąć, uwzględniającej specyfikę danej sprawy, porady adwokata.