PRAWO ODSZKODOWAŃ

Adwokat Andrzej Mokrzycki udziela pomocy prawnej w dochodzeniu odszkodowań oraz prowadzi sprawy o odszkodowania i zadośćuczynienia za doznaną krzywdę przed sądami i zakładami ubezpieczeń.

 

Odszkodowania oraz zadośćuczynienia za szkody komunikacyjne, szkody na mieniu i na osobie
 • sprawy o odszkodowania i zadośćuczynienia za zniszczenia;
 • sprawy o uzupełnienie wypłaconego odszkodowania przez ubezpieczyciela;
 • sprawy o nieprawidłowe rozliczenie szkody całkowitej;
 • sprawy o odmowę wypłaty odszkodowania;
 • sprawy o szkody z OC i AC;
 • sprawy dotyczące sporów z ubezpieczycielem, w tym o nieuznane albo zaniżone odszkodowanie lub zadośćuczynienie;
 • sprawy o odszkodowania za utracone zarobki;
 • sprawy o odszkodowania i zadośćuczynienia za pożary;
 • sprawy o odszkodowania i zadośćuczynienia za uszkodzenia ciała;
 • sprawy o odszkodowania i zadośćuczynienia za śmierć;
 • sprawy o odszkodowania i zadośćuczynienia za błędy medyczne;
 • sprawy o odszkodowania i zadośćuczynienia za wypadki śmiertelne;
 • sprawy o odszkodowania i zadośćuczynienia za wypadek drogowy, samochodowy i stłuczkę;
 • sprawy o odszkodowania i zadośćuczynienia za skutki działania nieuczciwych biur podróży;
 • sprawy o odszkodowania i zadośćuczynienia za odwołany lub opóźniony lot;
 • sprawy o odszkodowania i zadośćuczynienia za zmarnowany urlop;
 • sprawy o odszkodowania i zadośćuczynienia za wypadek dziecka w szkole i poza terenem szkoły oraz za zniszczenia i obrażenia spowodowane przez uczniów;
 • pomoc w uzyskiwaniu odszkodowania w postępowaniu przed reprezentantem do spraw roszczeń zagranicznego ubezpieczyciela.

 

Jeżeli na stronie internetowej nie znalazłeś informacji czy Kancelaria prowadzi sprawy dotyczące sytuacji w jakiej się znalazłeś, zapraszam do kontaktu z adwokatem. Na stronie internetowej prezentowana jest tylko część zakresu możliwych do zrealizowania usług. Kancelaria adwokacka adwokata Andrzeja Mokrzyckiego prowadzi kompleksową obsługę prawną podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych. Zapraszam do kontaktu w celu uzyskania szerszych informacji na temat zakresu usług Kancelarii i zasięgnięcia informacji na temat tego, czy możliwe jest udzielenie Ci przez Kancelarię pomocy prawnej w Twojej sprawie.

 

ZASTRZEŻENIE

Treści i publikacje dostępne na stronie www.mokrzycki.com.pl nie stanowią porady prawnej i jej nigdy nie zastąpią.

Adwokat nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody lub straty (pośrednie, bezpośrednie lub gospodarcze), powstałe w związku z jakimkolwiek wykorzystaniem lub posłużeniem się treści zamieszczonych lub opublikowanych na niniejszej stronie internetowej Kancelarii. Każdorazowo, osoby zainteresowane uzyskaniem informacji związanych z treściami zawartymi na stronie internetowej Kancelarii Adwokackiej Adwokata Andrzeja Mokrzyckiego powinny zasięgnąć, uwzględniającej specyfikę danej sprawy, porady adwokata.