PRAWO KONSUMENCKIE

Obsługa prawna osób fizycznych oraz podmiotów gospodarczych obejmująca przygotowanie rozwiązań zgodnych z obowiązującymi normami prawnymi w zakresie ochrony praw konsumentów.

 

Sprawy związanych z zawieraniem umów konsumenckich:
 • sporządzanie i opiniowanie umów, wzorców umów oraz regulaminów;
 • prowadzenie postępowań reklamacyjnych;
 • sporządzanie reklamacji związanych z dochodzeniem roszczeń na podstawie rękojmi i gwarancji;
 • sporządzanie powództw i wniosków w tym zakresie;
 • sprawy dotyczące klauzul niedozwolonych;
 • sprawy o upadłość konsumencką;
 • sprawy związane z niezgodnością towaru z umową;
 • bieżąca oraz doraźna pomoc prawna.

 

Sprawy związane z ochroną konkurencji:
 • sprawy o czyny nieuczciwej konkurencji oraz nieuczciwe praktyki rynkowe;
 • prowadzenie przed uprawnionymi organami postępowań karnych i administracyjnych z zakresu prawa konkurencji;
 • opiniowanie działań mogących stanowić czyny nieuczciwej konkurencji oraz nieuczciwych praktyk rynkowych;
 • bieżąca oraz doraźna pomoc prawna.

 

Jeżeli na stronie internetowej nie znalazłeś informacji czy Kancelaria prowadzi sprawy dotyczące sytuacji w jakiej się znalazłeś, zapraszam do kontaktu z adwokatem. Na stronie internetowej prezentowana jest tylko część zakresu możliwych do zrealizowania usług. Kancelaria adwokacka adwokata Andrzeja Mokrzyckiego prowadzi kompleksową obsługę prawną podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych. Zapraszam do kontaktu w celu uzyskania szerszych informacji na temat zakresu usług Kancelarii i zasięgnięcia informacji na temat tego, czy możliwe jest udzielenie Ci przez Kancelarię pomocy prawnej w Twojej sprawie.

 

ZASTRZEŻENIE

Treści i publikacje dostępne na stronie www.mokrzycki.com.pl nie stanowią porady prawnej i jej nigdy nie zastąpią.

Adwokat nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody lub straty (pośrednie, bezpośrednie lub gospodarcze), powstałe w związku z jakimkolwiek wykorzystaniem lub posłużeniem się treści zamieszczonych lub opublikowanych na niniejszej stronie internetowej Kancelarii. Każdorazowo, osoby zainteresowane uzyskaniem informacji związanych z treściami zawartymi na stronie internetowej Kancelarii Adwokackiej Adwokata Andrzeja Mokrzyckiego powinny zasięgnąć, uwzględniającej specyfikę danej sprawy, porady adwokata.