PRAWO EGZEKUCYJNE

Usługi adwokata Andrzeja Mokrzyckiego w tej dziedzinie obejmują swym zakresem prawo i postępowanie egzekucyjne, reprezentację przed organami egzekucyjnymi, pomoc w dochodzeniu wierzytelności i obrony przed egzekucją.

 

Prawo i postępowanie egzekucyjne
 • pomoc w windykowaniu należności w granicach prawa z wykorzystaniem wyłącznie dopuszczalnych przepisami prawa dróg, w tym drogi polubownej oraz drogi sądowej;
 • reprezentacja wierzyciela w postępowaniu egzekucyjnym;
 • reprezentacja dłużnika w postępowaniu egzekucyjnym;
 • reprezentacja w postępowaniu egzekucyjnym dotyczącym egzekucji z ruchomości;
 • reprezentacja w postępowaniu egzekucyjnym dotyczącym egzekucji z nieruchomości;
 • reprezentacja w postępowaniu egzekucyjnym dotyczącym roszczeń alimentacyjnych;
 • reprezentacja w postępowaniu egzekucyjnym dotyczącym egzekucji roszczeń;
 • sporządzanie wniosków o wszczęcie egzekucji;
 • sporządzanie skarg na czynności komornika;
 • sporządzanie do sądu wniosków dotyczących działalności komornika w trybie nadzoru sądu nad komornikiem;
 • sporządzanie powództw przeciwegzekucyjnych (opozycyjnych oraz ekscydencyjnych), ochrona osób trzecich i małżonka w postępowaniu egzekucyjnym.

 

Jeżeli na stronie internetowej nie znalazłeś informacji czy Kancelaria prowadzi sprawy dotyczące sytuacji w jakiej się znalazłeś, zapraszam do kontaktu z adwokatem. Na stronie internetowej prezentowana jest tylko część zakresu możliwych do zrealizowania usług. Kancelaria adwokacka adwokata Andrzeja Mokrzyckiego prowadzi kompleksową obsługę prawną podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych. Zapraszam do kontaktu w celu uzyskania szerszych informacji na temat zakresu usług Kancelarii i zasięgnięcia informacji na temat tego, czy możliwe jest udzielenie Ci przez Kancelarię pomocy prawnej w Twojej sprawie.

 

ZASTRZEŻENIE

Treści i publikacje dostępne na stronie www.mokrzycki.com.pl nie stanowią porady prawnej i jej nigdy nie zastąpią.

Adwokat nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody lub straty (pośrednie, bezpośrednie lub gospodarcze), powstałe w związku z jakimkolwiek wykorzystaniem lub posłużeniem się treści zamieszczonych lub opublikowanych na niniejszej stronie internetowej Kancelarii. Każdorazowo, osoby zainteresowane uzyskaniem informacji związanych z treściami zawartymi na stronie internetowej Kancelarii Adwokackiej Adwokata Andrzeja Mokrzyckiego powinny zasięgnąć, uwzględniającej specyfikę danej sprawy, porady adwokata.