PRAWO AUTORSKIE

Doradztwo prawne na rzecz osób fizycznych oraz podmiotów działających w tzw. branży kreatywnej, dla których prawo własności intelektualnej stanowi istotny element działalności.

 

Usługi prawne adwokata Andrzeja Mokrzyckiego w sprawach z zakresu prawa autorskiego obejmują między innymi:
  • doradztwo prawne w sprawach uprawnień majątkowych i osobistych autorów do stworzonych dzieł na podstawie przepisów prawa autorskiego;
  • doradztwo prawne w sprawach o przeniesienie praw autorskich oraz udzielenia zgody na wykonywanie praw zależnych do utworu;
  • spory dotyczące prawa autorskiego;
  • sporządzanie i opiniowanie umów z zakresu prawa autorskiego i praw pokrewnych;
  • sporządzanie i opiniowanie umów cywilnoprawnych zawierających zapisy z dziedziny prawa autorskiego i praw pokrewnych np. umów o dzieło zobowiązujących także do przeniesienia praw autorskich do dzieła;
  • sporządzanie opinii prawnych z zakresu prawa autorskiego i praw pokrewnych;
  • prawo gier komputerowych.

 

Jeżeli na stronie internetowej nie znalazłeś informacji czy Kancelaria prowadzi sprawy dotyczące sytuacji w jakiej się znalazłeś, zapraszam do kontaktu z adwokatem. Na stronie internetowej prezentowana jest tylko część zakresu możliwych do zrealizowania usług. Kancelaria adwokacka adwokata Andrzeja Mokrzyckiego prowadzi kompleksową obsługę prawną podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych. Zapraszam do kontaktu w celu uzyskania szerszych informacji na temat zakresu usług Kancelarii i zasięgnięcia informacji na temat tego, czy możliwe jest udzielenie Ci przez Kancelarię pomocy prawnej w Twojej sprawie.

 

ZASTRZEŻENIE

Treści i publikacje dostępne na stronie www.mokrzycki.com.pl nie stanowią porady prawnej i jej nigdy nie zastąpią.

Adwokat nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody lub straty (pośrednie, bezpośrednie lub gospodarcze), powstałe w związku z jakimkolwiek wykorzystaniem lub posłużeniem się treści zamieszczonych lub opublikowanych na niniejszej stronie internetowej Kancelarii. Każdorazowo, osoby zainteresowane uzyskaniem informacji związanych z treściami zawartymi na stronie internetowej Kancelarii Adwokackiej Adwokata Andrzeja Mokrzyckiego powinny zasięgnąć, uwzględniającej specyfikę danej sprawy, porady adwokata.