PRAWO ADMINISTRACYJNE

Prawnik Andrzej Mokrzycki doradza, opiniuje oraz sporządza pisma w zakresie prawa i postępowania administracyjnego oraz reprezentuje klientów przed organami administracji i sądami administracyjnymi.

 

Obsługa prawna w sprawach z zakresu prawa administracyjnego obejmuje między innymi:

 • porady i opinie prawne z zakresu prawa administracyjnego materialnego i procedury administracyjnej (konsultacje bieżące oraz wsparcie doraźne);
 • odwołania od decyzji oraz zażalenia na postanowienia wydane w toku postępowań administracyjnych;
 • skargi do sądu administracyjnego;
 • skargi oraz reprezentacja klientów w postępowaniach przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym;
 • sporządzenie skargi na decyzję administracyjną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego;
 • sporządzenie skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego;
 • wnioski urzędowe;
 • ponaglenia organów administracji;
 • redagowanie pism przygotowawczych, sądowych i innych z zakresu postępowań przed sądami, organami administracji oraz instytucjami społecznymi;
 • wnioski o stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnych;
 • wnioski o wznowienie postępowania administracyjnego;
 • wnioski o wstrzymanie wykonania decyzji administracyjnej;
 • sporządzenie sprzeciwu od administracyjnej decyzji kasatoryjnej wydanej na podstawie art. 138 § 2 KPA;
 • reprezentacja klientów w postępowaniach administracyjnych przed organami administracji państwowej i samorządowej pierwszej i drugiej instancji;
 • pomoc prawna na etapie egzekucyjnych postępowań administracyjnych;
 • doradztwo i usługi prawne dotyczące ochrony danych osobowych i wdrożenia RODO w przedsiębiorstwie.

 

Jeżeli na stronie internetowej nie znalazłeś informacji czy Kancelaria prowadzi sprawy dotyczące sytuacji w jakiej się znalazłeś, zapraszam do kontaktu z adwokatem. Na stronie internetowej prezentowana jest tylko część zakresu możliwych do zrealizowania usług. Kancelaria Adwokacka adwokata Andrzeja Mokrzyckiego prowadzi kompleksową obsługę prawną podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych. Zapraszam do kontaktu w celu uzyskania szerszych informacji na temat zakresu usług Kancelarii i zasięgnięcia informacji na temat tego, czy możliwe jest udzielenie Ci przez Kancelarię pomocy prawnej w Twojej sprawie.

 

ZASTRZEŻENIE

Treści i publikacje dostępne na stronie www.mokrzycki.com.pl nie stanowią porady prawnej i jej nigdy nie zastąpią.

Adwokat nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody lub straty (pośrednie, bezpośrednie lub gospodarcze), powstałe w związku z jakimkolwiek wykorzystaniem lub posłużeniem się treści zamieszczonych lub opublikowanych na niniejszej stronie internetowej Kancelarii. Każdorazowo, osoby zainteresowane uzyskaniem informacji związanych z treściami zawartymi na stronie internetowej Kancelarii Adwokackiej Adwokata Andrzeja Mokrzyckiego powinny zasięgnąć, uwzględniającej specyfikę danej sprawy, porady adwokata.