PRAWO NIERUCHOMOŚCI

Adwokat Andrzej Mokrzycki doradza i udziela pomocy prawnej w zakresie rozmaitych form zbywania i obciążania nieruchomości oraz przeprowadzania analizy i badania stanu prawnego nieruchomości. Zakres usług oraz możliwych pól współpracy w tej dziedzinie prawa pokrywa się także w większości z wymienionym zakresem usług w zakładce prawo cywilne.

 

Kancelaria zajmuje się między innymi następującymi sprawami z dziedziny prawa nieruchomości:
 • sporządzanie odwołań od decyzji administracyjnych dotyczących warunków zabudowy;
 • pomoc prawna w postępowaniach administracyjnych;
 • przeprowadzanie badania stanu prawnego nieruchomości, udzielanie porad prawnych, analiza obciążeń, potencjalnych ograniczeń, roszczeń odszkodowawczych itp.;
 • doradzadztwo, opiniowanie oraz sporządzanie projektów umów cywilnoprawnych koniecznych przy nabywaniu, zbywaniu nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego, udziałów we własności nieruchomości, umów przedwstępnych itp.;
 • sprawy związane z najmem lokali, w tym najmem okazjonalnym;
 • sprawy o eksmisję;
 • sprawy o zasiedzenie nieruchomości;
 • sprawy o ochronę posiadania;
 • sprawy o wydanie nieruchomości;
 • sprawy o odwołanie darowizny;
 • sprawy dotyczące umów deweloperskich i sporów z nimi związanych;
 • pomoc prawna w czynnościach związanych z uregulowaniem stanu prawnego nieruchomości m.in. postępowania o stwierdzenie nabycia spadku, zniesienie współwłasności, postępowanie wieczystoksięgowe, nabycie własności przez zasiedzenie itd.;
 • prowadzenie spraw spadkowych, reprezentacja Klientów w postępowaniach sądowych, administracyjnych oraz sądowoadministracyjnych;
 • pomoc prawna i reprezentacja Klienta w sprawach z zakresu służebności gruntowych, służebności osobistych oraz prawa sąsiedzkiego;
 • pomoc prawna i reprezentacja Klienta w sprawach z zakresu spadków, darowizn oraz prawa dożywocia.

 

Jeżeli na stronie internetowej nie znalazłeś informacji czy Kancelaria prowadzi sprawy dotyczące sytuacji w jakiej się znalazłeś, zapraszam do kontaktu z adwokatem. Na stronie internetowej prezentowana jest tylko część zakresu możliwych do zrealizowania usług. Kancelaria adwokacka adwokata Andrzeja Mokrzyckiego prowadzi kompleksową obsługę prawną podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych. Zapraszam do kontaktu w celu uzyskania szerszych informacji na temat zakresu usług Kancelarii i zasięgnięcia informacji na temat tego, czy możliwe jest udzielenie Ci przez Kancelarię pomocy prawnej w Twojej sprawie.

 

ZASTRZEŻENIE

Treści i publikacje dostępne na stronie www.mokrzycki.com.pl nie stanowią porady prawnej i jej nigdy nie zastąpią.

Adwokat nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody lub straty (pośrednie, bezpośrednie lub gospodarcze), powstałe w związku z jakimkolwiek wykorzystaniem lub posłużeniem się treści zamieszczonych lub opublikowanych na niniejszej stronie internetowej Kancelarii. Każdorazowo, osoby zainteresowane uzyskaniem informacji związanych z treściami zawartymi na stronie internetowej Kancelarii Adwokackiej Adwokata Andrzeja Mokrzyckiego powinny zasięgnąć, uwzględniającej specyfikę danej sprawy, porady adwokata.